1903 gjordes en fantastisk upptäckt då man genomförde den första arkeologiska utgrävningen. Flertalet sällsamma fynd har sedan dess gjorts och troligt är att platsen är en av Sveriges största krigsofferplatser från Vendeltid då kungariken skapades med svärd och blev till sagor för efterlevande att berätta. Föremålen är av sådan dignitet att de saknar motsvarighet i Europa.
Lämningarna pekar på ryttare och stridshästar. Förgyllda föremål, som betsel och selltyg är tillverkade av dåtidens skickligaste hantverkare långt utanför Sveriges gränser. idag slumrar offerplatsen och ter sig som en vanlig hagmark.

Läs mer på Finnestorps egen sida