Kulturbygden Larv

I denna gamla kulturbygd, mellan slätt och skog, flyter åarna Lidan och Afsån. Att Larv varit en betydelsefull plats i vår forna historia vittnar alla lämningar och fynd om. Här återfinns såväl stora gravhögar som Larva Bäsing, runstenar och slagfält med otroliga fynd. Den gamla riksledens sträckning vid passagen över Lidan, Björnabro vid Lidafors, vittnar om att trafiken varit stor. På närliggande Sjötorps Säteri fanns nämligen ett bränneri. Gästgiveriet vid bron har också sin historia att återge. Lidafors Pensionat är idag fortfarande i bruk. Naturreservaten Ranahult och Finnamosse är under höstarna rastplats för flertalet återvändande tranor. Här har funnits rikligt med villebråd och på Stenseke kan man se den ovanliga arkitekturen på det kronjägarställe Oscar II använde vid sina kungliga jakter i Västergötland år 1896 och 1898. Interiören finns dock i museiförvar.