Larv_loggo

Trakten kring Larv är en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och skog. Här övergår den öppna bördiga slätten med sina böljande åkrar i ett skogslandskap. Slingrande åar med sina dalgångar och lövskog ger en tilltalande och omväxlande bygd.

Människorna som bor och verkar i Larv tror på sin bygd och dess framtid. Miljön är lugn och trivsam. Här finns livskvalité för yngre och äldre, goda möjligheter till ett bra boende och ett rikt förenings- och kulturliv som engagerar och förenar invånarna.

Gravhögar, domarringar, bautastenar, runsten, fornåkrar, ängs- och hagmarker vittnar om att vi är i en bygd som präglats av människor sedan årtusende.

Det var här i Larv som västgötaupproret mot Gustaf Wasa ägde rum år 1529. Här möttes förr många vägar bl.a. från Sjuhäradsbygden och Falbygden.

Den gamla leden mellan Lödöse vid Göta älv och biskopsstaden Skara passerade också genom Larv.

Klicka på bilden till höger för mer fakta om Larv bygden i broschyren “LARV – kulturbygd mellan slätt och skog” .

For information in english about the area around and the community Larv please click here.

Larvs kyrka      

räknare