Välkommen att fira Valborg kl. 19.00 vid Bäsingen

Larvs sångkör medverkar och vårtal av Johanna Boström

Hembygdsföreningen bjuder på fika i kyrkan