Promenadled 5 km

Promenadled är ca 5 km och börjar vid parkeringsplatsen nedanför kyrkan/församlingshemmet.
Här kan man besöka Larva Bäsing – en av Västra Götalands största gravhögar. Afzelius grav – Prost, riksdagsman och lanthushållare som fick söka sig en egen gravplats för enligt uppgift skulle han “förtalt sig med kungen”. Vidare kan man besöka Onsjö Tingshus – från medeltiden och fram till 1887 var här tings- och marknadsplats med gästgiveri. Vid Larvs hed finns Runstenen – runstenen är från 1000-talet med ett kristet kors. “Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs Son, en god ung man. Herrren Gud bärge hans ande” är texten på stenen. Vid Infarten till idrottsplatsen Hedensborg finns en milsten från 1707. Småkulla är ett gravfält som omfattar 24 högar och en rest sten. Tillbaka till ursprungsplatsen promenerar man över en ny bro över ån. Vid vägskälet och parkeringsplatsen finns rester av en äldre välvd bro.

Cykelleden 10 km

Cykelleden är ca 10 km och startar nedanför kyrkan/församlingshemmet. Turen går till Hubo Säteri – gårdens historia är väl känd sedan 1500-talet. Färden fortsätter över Larvaån med vacker natur i skyddad dalgång. Lockebacke med gravfält och domarring. Edum var tidigare en egen socken med kyrka fram till mitten av 1500-talet. Denna brändes troligen under det danska krigståget 1566. Fram till storskiftet 1858 var Karlsberg en by med samlad bebyggelse. Från Karlsberg fram till Larv finns fornåkrar- tydligt ryggade åkrar, nu i planterad granskog. Sannolikt från medeltiden. Vidare kan man besöka Onsjö Tingshus – från medeltiden och fram till 1887 var här tings- och marknadsplats med gästgiveri.Vid Larvs hed finns Runstenen – runstenen är från 1000-talet med ett kristet kors. “Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs Son, en god ung man. Herrren Gud bärge hans ande” är texten på stenen. Stenbacken – domarring, gravhögar och en stor vacker hängbjörk. Lutesten är sägenomspunnen, omnämns i en sägen om Larva Bäsing. Kan vara en gravsten.

Cykel- eller billed 40 km

Cykel- eller billed är ca 40 km lång och tar sin början vid parkeringsplatsen nedanför kyrkan/församlingshemmet.Vid Larvs hed finns Runstenen – runstenen är från 1000-talet med ett kristet kors. “Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs Son, en god ung man. Herrren Gud bärge hans ande” är texten på stenen. Vid Herrekvarn finns Lidans högsta fall – vacker miljö. Björnabro är nämnd redan på 1100-talet som en bro över Lidan.Vägen Skara-Lödöse passerade här. Nu finns en gångbro, som vilar på de gamla socklarna. Sjötorps säteri är ett gammalt säteri som 1529 ägdes av väpnaren och Häradshövdingen Matts Kafle, som delvis var lojal mot Gustav Vasa under Västgötaupproret. Jordbruksmarken används idag för hjortuppfödning. ValebergRyd är en bygd som är rik på naturtillgångar. Ett större gravfält med en stor hög(Stadskullen), 37 runda stensättningar, 7 domarringar, 5 resta stenar, kvadratisk stensättning och 4 treuddar. Spår av fornåkrar syns på gravfältet.

Turen fortsätter förbi Ekeberga – en vacker ekskog med fornåkrar och gravhögar. Valeberg-Ryds hembygdsgård är en pietetsfullt bevarad ryggåsstuga med autentisk inredning. Edsveden-Edsmären täcker en stor del av södra och sydöstra Larv. Edsveden är en gammal allmäning som är nämnd i Västgötalagen från 1200-talet. Stora Heden är ett tidigare säteri och belägen inom Edsveden. Stenseke är ett hemman från början av 1800-talet. Där finns ett magasin i fornnordisk stil på gården som fungerade som kunglig jaktstuga för Oscar II och Gustav V. Finnamosse är en mosse med karakteristisk och ursprunglig vegetation. Är dessutom en rastplats för flyttande tranor under hösten. Naturreservat Ranahult med restaurerade gamla betes- och hagmarker, med bl.a. hamlade träd och sällsynta växter. Vid Jultorp finns Bror Halldins Ateljé Julgården och Jultorp Ranch med Westernridning. Vackert belägen mangårdsbyggnad i Faleberg. Detta var tidigare ett berömt ardennerstuteri. Lockebacke med gravfält och domarring.